Waarom analyse van een verklaring?

Het analyseren van een verklaring is werk voor een specialist. Een specialist en een analist. Een verklaring kan geanalyseerd worden en op diverse vlakken worden beoordeeld. Verklaringen kunnen afkomstig zijn van verschillende bronnen. Zo kunnen verklaringen komen van mensen die hem gemaakt hebben als afscheidsbrief of kunnen verklaringen komen van mensen die iets (denken te) hebben meegemaakt.

We analyseren verklaringen van verdachten om te bepalen of zij bij het event zijn geweest en of zij er deel van hebben uitgemaakt.  Een analyse van een verklaring kan een goede start zijn voor een interview. Een interview kan beter worden voorbereid aan de hand van de voorbereidingssheet die wordt verstrekt na analyse van de verklaring.

Hoe analyseren we de verklaring?

De verklaring wordt geanalyseerd aan de hand van de SCAN methode. Deze methode is gebaseerd op vele onderzoeken en is ontwikkeld door Avinoam Sapir. Hij heeft meer dan 20 jaar aan deze methode gewerkt en perfectioneert de methode nog dagelijks. Onze mensen zijn door hem getraind en opgeleid en zijn gecertificeerd.

De SCAN methode gaat heel diep in de tekst en er is geen achtergrondinformatie nodig van de zaak om tot een juiste interpretatie te komen. Wij behandelen de zaken uiterst vertrouwelijk en zullen de analyse met u bespreken indien nodig.

Het resultaat

Het analyseren van een verklaring van een verdachte of getuigen is een waardevolle aanvulling op het onderzoek en kan het onderzoek vergemakkelijken en versnellen.

Het is belangrijk de verklaring van de verdachte op te nemen door hem zelf de verklaring op te laten maken. Het kan zijn dat de verklaring zelf wordt geschreven of dat hij wordt getypt op een computer. Het is van belang dat de invloed van de interviewer minimaal is en dat er geen vragen meer gesteld worden tijdens het opmaken van de verklaring. Aan het opmaken van de verklaring gaat een belangrijke start vraag vooraf.

Het is van essentieel belang de juiste vraag te stellen. Als de verkeerde opdracht wordt gegeven aan de verdachte verliest de methode aan kracht. Wij helpen u graag met het formuleren van de juiste vraag.