Bij mishandeling spelen verschillende zaken een rol

Vooral als het gaat om mishandeling tussen twee mensen zijn er vaak geen getuigen bij. In dergelijke gevallen is het de verklaring van de ene persoon tegen de verklaring van de andere persoon. In gevallen van een dergelijk delict ontbreekt het vaak aan doorslaggevend bewijs. Er zijn natuurlijk wel tekenen zichtbaar alleen is hiermee de toedracht moeilijk te achterhalen.

Hoe gaan we te werk?

Er wordt aan beide deelnemers van de mishandeling gevraagd een verklaring af te leggen. Die verklaring begint ruim voor het voorval en eindigt ruime tijd daarna. Wij gaan aan de hand van de verklaringen van de mishandeling aan de slag. Als wij de analyse hebben gemaakt zullen wij de toedracht die uit de verklaringen is gekomen met u bespreken. Wij trachten zo goed mogelijk in kaart te brengen hoe de mishandeling is verlopen en wie de aanzetter is geweest.

conclusie

Als het is lastig te achterhalen wie begonnen is. Als het lastig is te bepalen wat de toedracht van de mishandeling is. Als het niet duidelijk is hoe de mishandeling is afgelopen, dan is het tijd om ons in te schakelen en een onderzoek in te stellen op basis van de verklaringen.