Welke onderzoeken kunnen wij voor u doen?

De Recherche Inlichtingen Dienst kan veel onderzoeken voor u doen. Zo doen wij bijvoorbeeld forensische onderzoeken. Bij een forensisch onderzoek zou het kunnen gaan over DNA-onderzoek, een glas-onderzoek of bijvoorbeeld handschrift-onderzoek. Naast forensische onderzoeken kunnen wij ook onderzoeken doen in verklaringen. Bij het onderzoeken van verklaringen gaat het om een schriftelijke analyse methode die volgens de SCAN methode gaat.

ONDERZOEK BIJ AANNEMEN VAN PERSONEEL.

Bij het aannemen van nieuwe mensen zou het goed zijn en pre-employment onderzoek te doen. Bij dit onderzoek kan de achtergrond van betreffende persoon worden onderzocht teneinde een grotere zekerheid te waarborgen voor de functie van betreffende medewerker. Naast het pre-employment onderzoek kan ook een integriteit test worden gemaakt. Hiermee krijgt u inzicht in de mate van eerlijkheid en integriteit van uw toekomstige medewerker. Deze test kunt u door middel van een internet applicatie aan uw toekomstige medewerker aanbieden.

VERZEKERINGS FRAUDE ONDERZOEK

Onderzoeken naar verzekeringsfraude kunnen door de Recherche Inlichtingen Dienst worden gedaan. Hierbij zullen wij onderzoek doen bij verzekerde om te bepalen of verzekerde al dan niet schuld heeft aan het voorval. De schade bij verzekeringsfraude is in de meeste gevallen erg hoog. Hierdoor kunnen grote besparingen worden gehaald als onderzoeken goed worden uitgevoerd.

ONDERZOEK NAAR FRAUDE ZIEKTEVERZUIM.

Onderzoeken naar fraude van ziekteverzuim kunnen werkgever grote kosten besparen. In sommige gevallen is een werknemer niet echt ziek maar heeft zich wel ziek gemeld. Het is zaak voor de werkgever dit middels een onderzoek aan te tonen zodat stappen ondernomen kunnen worden. In veel gevallen zal een onderzoek door werkgever zelf verricht geen stand houden bij de rechter en kan schadevergoeding door werknemer worden geëist. In dergelijke onderzoeken is het van het grootste belang dat wetgeving strikt wordt nageleefd.

ONDERZOEKEN COMPUTERFRAUDE.

Bij onderzoeken naar computerfraude gaan wij kijken in welke vorm de computer wordt gebruikt. Wij onderzoeken of de computer conform de afspraken wordt gebruikt. Indien dit niet het geval is moet het onderzoek aantonen dat computer op andere manieren wordt gebruikt dan met werkgever is afgesproken. Hierbij wordt gekeken naar verschillende datadragers zoals USB sticks en andere datadragers.

ONDERZOEK NAAR WERKPLEKFRAUDE.

Ook op de werkplek kan fraude worden gepleegd wat middels een onderzoek kan en moet worden aangetoond. Onderzoeken zullen van belang zijn op het moment dat er fraude wordt vermoed. Discretie is bij een dergelijk onderzoek van het grootste belang. Op het moment dat een onderzoek op de werkplek wordt gehouden dienen sommige voorzorgsmaatregelen te zijn getroffen. Zo kunnen er zaken over een dergelijk onderzoek in het personeelshandboek staan dat het onderzoek zal vergemakkelijken en de werkgever sterker zal doen staan op het moment dat het onderzoek wordt gepresenteerd.

ONDERZOEK NAAR OVERVAL.

Nadat er een overval gepleegd is zal er een onderzoek gedaan moeten worden. In veel gevallen zal dit door de overheid worden gedaan. In een groot aantal gevallen zal een dergelijk onderzoek niet geheel naar wens worden afgerond. Dat dit onderzoek niet tot een einde komt kan vele oorzaken hebben. In een dergelijk geval is het goed een overval onderzoek te laten doen door de Recherche Inlichtingen Dienst. Indien dit onderzoek aansluitend door een onafhankelijke partij wordt gedaan zal dit onderzoek een betrouwbare uitkomst leveren. In de meeste gevallen kan in dit onderzoek worden door gerechercheerd op bestaande onderzoeksresultaten.

ONDERZOEK NA INBRAAK.

Ook na het ontdekken van een inbraak is het goed een inbraak onderzoek te laten doen. En inbraak onderzoek kan diverse sporen opleveren zoals: glasscherven onderzoek, bloedsporen onderzoek, DNA-onderzoek en andere soorten sporenonderzoek. Indien een dergelijk onderzoek op de juiste wijze wordt gedaan is de kans op het aanhouden van de verdachte na een dergelijk onderzoek het grootst.

MET DE GROOTSTE ZORG ONDERZOEKEN.

De Recherche Inlichtingen Dienst zal met de grootste zorg al haar onderzoeken doen en zal u in positieve zin verrassen over de snelheid en discretie waarmee zij haar werk doet. Alle onderzoeken zullen overzichtelijk worden omschreven in de rapportage die u als klant na afronding van het onderzoek zult ontvangen. Tijdens alle onderzoeken zult u regelmatig op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het onderzoek. Daarnaast zult u tijdens het onderzoek vragen krijgen over de voortzetting en uw wensen ten aanzien van dit onderzoek.