FORENSISCH DNA-ONDERZOEK.

Wij kunnen voor de meeste forensisch onderzoeken zorgdragen. Bij DNA kunt u onder andere denken aan het verkrijgen van een DNA-profiel van een persoon door middel van een DNA monster om deze te kunnen vergelijken met het DNA-profiel dat aangetroffen is op het plaatsdelict. Om met een dergelijk DNA-profiel naar een rechter te kunnen gaan is het zaak dat deze is onderzocht door gespecialiseerde onderzoekers anders kan deze in Nederland niet als wettig bewijs dienen. Het analyseren van DNA-profielen wordt door ons in het laboratorium gedaan. Het verkrijgen van een DNA-profiel van een vermoedelijke dader gebeurt veelal op vrijwillige basis.

FORENSISCH GLAS-ONDERZOEK.

Een glasscherven onderzoek of glas onderzoek kan worden gedaan bij bijvoorbeeld een inbraak. Het glas vertelt hierin zijn eigen verhaal en kan bijvoorbeeld bepalen met welk voorwerp of met welke kracht het glas is verwijderd van zijn originele plaats. Het glas onderzoek zal hierbij aanvullend aan de andere onderzoeken worden gekoppeld.

Naast het glas onderzoek kan ook een bloedsporen onderzoek en schot resten onderzoek worden gedaan. Daarnaast worden forensische haar onderzoeken en toxicologische onderzoeken gedaan. Al deze forensische onderzoeken bij elkaar zorgen voor een totaal plaatje als het gaat om het onderzoeken van de plaatsdelict.

BIJSTAND BIJ DE RECHTER.

Als door middel van een forensisch onderzoek de zaak voor de rechter dient kunnen wij desgewenst onze mensen inzetten om bij te staan in de vorm van een gerechtelijk deskundige. Op dit gebied hebben wij diverse mensen die u hierin kunnen helpen.

FORENSISCH HANDSCHRIFT ONDERZOEK.

Naast bovenstaande forensisch onderzoeken kunnen wij ook handschrift onderzoeken verrichten. Bij een handschrift onderzoek kunnen wij bewijzen dat het handschrift van een bepaalde persoon afkomstig is. Daarnaast kunnen wij door middel van verschillende technieken aantonen of een dergelijke handtekening is weg gekrast en of er sprake is van verschillende soorten inkt.

Naast forensische onderzoeken op het gebied van glas en handschrift kunnen we ook forensisch haar onderzoek doen, schot resten analyse en het uitlezen van een gecrashte harde schijf van een computer om de in eerste instantie verloren data weer zichtbaar te maken.

ANDERE FORENSISCHE ONDERZOEKEN.

Heeft u uw forensisch onderzoek van uw keuze niet kunnen vinden, aarzel dan niet met ons contact op te nemen in de meeste gevallen kunnen wij u toch helpen.