Wat doet u na een overval?

ER IS EEN OVERVAL GEPLEEGD WAT NU?

Het zal maar gebeuren. U raakt betrokken bij een overval. De politie komt en de recherche doet een overval onderzoek. In veel gevallen worden de daders niet gevonden. Dit heeft niet te maken met de onkunde van de rechercheurs maar door het simpele feit dat er prioriteiten moeten worden gesteld. Zij krijgen een nieuwe opdracht en leggen uw overvalonderzoek aan de kant. Natuurlijk pakken zij die we erop als er weer gelegenheid voor is. De vraag is: wilt u daarop wachten?

Als het antwoord daarop “nee” is. De kunt u bij ons terecht. Wij zullen het over val onderzoek overnemen of opnieuw starten en gaan met zo lang door tot dat wij een doorbraak hebben, tot dat het onderzoek doodloopt of u aangeeft te willen stoppen.

EEN OVERVAL ONDERZOEK LATEN DOEN.

Een overval onderzoek is een zeer uitgebreid onderzoek. Bij een overval komt vaak veel geweld en veel emotie kijken. De sporen die overvallers achterlaten zijn in veel gevallen niet heel groot. Bij een overval onderzoek moet worden gekeken naar de voorbereiding die de overvallers hebben getroffen en naar de vluchtroute die zij hebben gevolgd.

Bij een overval onderzoek zult er rekening moeten houden met een wat langere doorlooptijd. Een overval onderzoek is veelal een uitgebreid onderzoek waarbij gerechercheerdĀ  moet worden op meerdere plaatsen. Een overvalonderzoek betekent ook dat er met kleine sporen richting verdachte acties moeten worden ondernomen. Als het overvalonderzoek dicht bij de vermoedelijke daders is gekomen kan het een kwestie zijn van tijd tot zij opnieuw een fout maken.

EEN OVERVAL ONDERZOEK VEREIST SPECIALE KENNIS.

Het doen van een overval onderzoek vereist speciale kennis. In veel gevallen zullen wij een forensisch onderzoek moet starten. Wij werken hiervoor samen met specialisten. Zij zullen in het laboratorium ons onderzoek doen. De onderzoeksresultaten van het overvalonderzoek kunnen desgewenst gebruikt worden in een gerechtelijke procedure. Wij zorgen dat alle sporen die tijdens het overvalonderzoek naar voren komen via de juiste methode worden opgeslagen en worden veilig gesteld. Dit maakt het mogelijk de bewijzen die wij uit het overvalonderzoek naar voren krijgen ook te kunnen inbrengen in de rechtszaak.

Wilt u meer informatie over wat de Recherche Inlichtingen Dienst voor u kan betekenen op het gebied van overvalonderzoeken? Neem dan contact met ons op.