STALKING

Wat is stalking?

Het woord stalking komt uit het Engels en betekent belaging. In veruit de meeste gevallen wordt dit gedaan door mannen. We spreken hier over een percentage van ongeveer 80%. In de meeste gevallen begint het stalken als de vrouw aangeeft geen contact meer te willen hebben met de man. Stalking of belaging komt in Nederland zeer regelmatig voor.  Suzan van der Aa deed hierover een promotieonderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dan een op de vier Nederlandse vrouwen wel eens wel eens wordt gestalkt. Voor mannen geldt dit iets minder. Verder blijkt uit het onderzoek dat het inschakelen van politie vaak helpt maar dat het inschakelen van een particulier recherchebedrijf ook zeer effectief kan zijn.

STALKING.

In het Wetboek van Strafrecht staat dit als zwaar delict omschreven. We vinden de volgende tekst: Het wederrechtelijk, stelselmatig, opzettelijk inbreuk maken op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk de ander te dwingen iets te doen, iets niet te doen, iets te dulden of vrees aan te jagen. Omdat stalking een klachtdelicht is vindt er geen vervolging plaats zolang er geen aangifte is gedaan door het slachtoffer. Bij het doen van aangifte kan het van belang zijn te komen met bewijzen. De Recherche Inlichtingendienst kan u daarbij van dienst zijn. Omdat stalking een misdrijf is van de vierde categorie staan hierop maximumstraffen van 3 jaar gevangenisstraf of een geldboete tot maximaal € 19.500,-.

STALKING KAN GEMAKKELIJK UIT DE HAND LOPEN.

In veel gevallen blijft het stalken niet bij het telefoontje wat er regelmatig wordt gepleegd. In veruit de meeste gevallen wordt het steeds erger. Dit leid tot ernstige psychische schade bij het slachtoffer, veel slachtoffers krijgen last van het Post Traumatisch Stress Syndroom(PTSS) of andere psychische klachten. Ons advies bij stalking is: wacht niet te lang mail of bel ons zodat we samen kunnen bepalen of uw stalker een gevaar is of kan worden.