Oplichting van verzekeringsmaatschappijen

ER IS VEEL VERZEKERINGSFRAUDE IN NEDERLAND.

In Nederland wordt alleen al voor 938 miljoen aan schadeverzekeringen opgelicht. Verzekeringsfraude is iets wat zich lijkt te ontwikkelen. Het lijkt wel of verzekeringsfraude steeds normaler wordt en steeds meer wordt geaccepteerd. Op veel verjaardagen is het zelfs een gespreksonderwerp hoe je het beste de verzekering kunt oplichten.

HET LOONT OM VERZEKERINGSFRAUDE TE PLEGEN.

Het loont nog steeds om verzekeringsfraude te plegen. De pakkans is immers klein. Verzekeraars moeten zich hier steeds meer tegen wapenen. Steeds vaker worden gespecialiseerde bedrijven ingehuurd om verzekeringsfraude aan het licht te brengen.

VERSCHILLENDE VORMEN VAN VERZEKERINGSFRAUDE.

Verzekeringsfraude kent vele verschijningsvormen. Zo kwam. Verzekeraar op het gebied van ziektekosten worden opgelicht, of bijvoorbeeld een verzekeraar van reiskosten. In veel gevallen is het aantonen van verzekeringsfraude niet erg makkelijk en moet er voorzichtig met verzekerde worden omgegaan. Verzekerde wordt immers steeds mondiger en wil zich niet als fraudeur laten bestempelen.

VERZEKERINGSFRAUDE ONDERZOEK.

Verzekeringsfraude kan worden onderzocht voor zowel verzekeraar als ook voor verzekerde. In sommige gevallen wordt verzekerde onterecht als fraudeur benoemd terwijl dit niet het geval is. In deze gevallen kan de Recherche Inlichtingen Dienst een belangrijke rol spelen. De Recherche Inlichtingen Dienst kan middels een onderzoek aantonen wat de waarheid is en wie er gelijk heeft.

LAAT DE VERZEKERAAR MEE INVESTEREN IN HET ONDERZOEK.

Er bestaan ook mogelijkheden om verzekeraar mee te laten investeren in een onderzoek naar bijvoorbeeld bij een grote schadepost. Op het moment dat de veroorzaker van deze schade kan worden gevonden middels een onderzoek, is dit voor zowel verzekerde als verzekeraar een grote meerwaarde.

VERZEKERINGSFRAUDE MOET WORDEN INGEPERKT.

Verzekeringsfraude moet een halt worden toegeroepen om premies betaalbaar te houden. Het is voor iedereen van belang dat de verzekeraar uitkeert aan degenen die daar recht op heeft en niet aan degenen die er geen recht op heeft.

De Recherche Inlichtingen Dienst zorgt ervoor dat het recht zegeviert. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor het opsporen van verzekeringsfraude. Neem dan contact met ons op.